29 Σεπ 2023 20:27

«Αποφάσεις 9ης δια περιφοράς Έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (07-05-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από

7-5-2021 δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.-Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  με σκοπό και αντικείμενο τη σύνταξη μελέτης και την  εκτέλεση δημοσίου  δασοτεχνικού έργου  «ΧΩΡΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Κ. ΠΥΛΗΣ» σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή Δ.Ε. Πύλης , Δήμου Πύλης Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  με σκοπό και αντικείμενο τη σύνταξη μελέτης και την  εκτέλεση δημοσίου  δασοτεχνικού έργου  «ΧΩΡΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Κ. ΠΥΛΗΣ» σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή Δ.Ε. Πύλης , Δήμου Πύλης Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

 

 

Πύλη 10 Μαίου 2021

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ