13 Ιούν 2024 23:50

«Αποφάσεις 9ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (19-04-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από 19-4-2022 δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δύο(2) θέσεων περιπτέρων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια Δήμου Πύλης (Κοιν. Μουριάς, Κοιν. Μεσοχώρας).

-Ομόφωνα καθορίζει τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δύο(2)

θέσεων περιπτέρων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια Δήμου Πύλης (Κοιν. Μουριάς,

Κοιν. Μεσοχώρας).

 1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Γόμφων.

-Ομόφωνα καθορίζει τους όρους δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Γόμφων.

 1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φιλύρας.

-Ομόφωνα καθορίζει τους όρους δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φιλύρας.

 1. Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνα του Δήμου Πύλης.

-Ομόφωνα εγκρίνει τα Πρακτικά της δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην  Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνα του Δήμου Πύλης.

 1. Εισήγηση για ένταξη στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ -1η τροποποίηση: «Δαπάνες στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς,εναρμόνηση με το Ν.4830/2021».

Ομόφωνα εγκρίνει την ένταξη στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ -1η τροποποίηση: «Δαπάνες στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς,εναρμόνηση με το Ν.4830/2021».

 1. Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σκοπό και αντικείμενο τη σύνταξη μελέτης και την εκτέλεση δημοσίου δασοτεχνικού έργου «ΧΩΡΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Κ. ΠΥΛΗΣ» σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή Δ.Ε. Πύλης, Δήμου Πύλης Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

-Ομόφωνα εγκρίνει τον ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σκοπό και αντικείμενο τη σύνταξη μελέτης και την εκτέλεση δημοσίου δασοτεχνικού έργου «ΧΩΡΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Κ. ΠΥΛΗΣ» σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή Δ.Ε. Πύλης, Δήμου Πύλης Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

 1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης –Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης: «Βελτίωση υδροδότησης οικισμών του Δήμου Πύλης από τη Δ.Ε.Υ.Α.Π.».

Ομόφωνα εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης –Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης: «Βελτίωση υδροδότησης οικισμών του Δήμου Πύλης από τη Δ.Ε.Υ.Α.Π.».

 1. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πρότασης του Δήμου Πύλης για τη δράση με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Πύλης» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» συνολικού προϋπολογισμού 39.680,00 €.

-Ομόφωνα αποδέχεται την απόφαση ένταξης της πρότασης του Δήμου Πύλης για τη δράση με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Πύλης» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» συνολικού προϋπολογισμού 39.680,00 €.

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ, τευχών δημοπράτησης  του έργου με τίτλο: «Συντήρηση-κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Νεράιδας».

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την μελέτη, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ, τευχών δημοπράτησης  του έργου με τίτλο: «Συντήρηση-κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Νεράιδας».

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ, τευχών δημοπράτησης  του έργου με τίτλο: «Συντήρηση-κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Μυροφύλλου».

-Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ, τευχών δημοπράτησης  του έργου με τίτλο: «Συντήρηση-κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Μυροφύλλου».

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ, τευχών δημοπράτησης  του έργου με τίτλο: «Συντήρηση-κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Αιθήκων».

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την μελέτη, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ, τευχών δημοπράτησης  του έργου με τίτλο: «Συντήρηση-κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Αιθήκων».

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ, τευχών δημοπράτησης  του έργου με τίτλο: «Συντήρηση-κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πινδέων».

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την μελέτη, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ, τευχών δημοπράτησης  του έργου με τίτλο: «Συντήρηση-κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πινδέων».

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ, τευχών δημοπράτησης  του έργου με τίτλο: «Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Αιθήκων-Πινδέων-Νεράιδας-Μυροφύλλου».

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ, τευχών δημοπράτησης  του έργου με τίτλο: «Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Αιθήκων-Πινδέων-Νεράιδας-Μυροφύλλου».

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ, τευχών δημοπράτησης  του έργου με τίτλο: «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης-Γόμφων-Πιαλείας».

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την μελέτη, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ, τευχών δημοπράτησης  του έργου με τίτλο: «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης-Γόμφων-Πιαλείας».

 1. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπράτησης για το υποέργο με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Πύλης» Α/Α 1 της πράξης με mis

-Ομόφωνα εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπράτησης για το υποέργο με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Πύλης» Α/Α 1 της πράξης με mis 5089219.

 1. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπράτησης για το υποέργο με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γενικού Λυκείου Πύλης» Α/Α 1 της πράξης με mis

-Ομόφωνα εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπράτησης για το υποέργο με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γενικού Λυκείου Πύλης» Α/Α 1 της πράξης με mis 5089253.

 1. Έγκριση Πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στο έργο με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Δημαρχείου Πύλης».

Ομόφωνα εγκρίνει το Πρακτικό Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που αφορά στο έργο με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Δημαρχείου Πύλης».

 1. Εγκριση Πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στο έργο με τίτλο: «Κατασκευή ποδηλατόδρομου Πύλης και έργων οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης».

Ομόφωνα εγκρίνει το Πρακτικό Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που αφορά στο έργο με τίτλο: «Κατασκευή ποδηλατόδρομου Πύλης και έργων οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης».

 1. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στο έργο με τίτλο: «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς».

Ομόφωνα εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που αφορά στο έργο με τίτλο: «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς».

 1. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στο έργο με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλης».

-Ομόφωνα εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που αφορά στο έργο με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλης».

 1. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στο έργο με τίτλο:  «Αισθητική αναβάθμιση εισόδου Ελάτης και ανάδειξη θέσεων θέας Ελάτης – Δήμου Αιθήκων».

-Ομόφωνα εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που αφορά στο έργο με τίτλο:  «Αισθητική αναβάθμιση εισόδου Ελάτης και ανάδειξη θέσεων θέας Ελάτης – Δήμου Αιθήκων».

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών,1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ 2021».

Ομόφωνα εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών,1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ 2021».

 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου : « Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε Μυροφύλλου».

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε του έργου : « Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε Μυροφύλλου».

 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου : « Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε Νεράιδας».

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε του έργου : « Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε Νεράιδας».

 1. Έγκριση 4ου Α.Π.Ε του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Δ. ΠΥΛΗΣ (Δ.Ε. ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΝΕΡΑΙΔΑΣ)».

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει τον 4ο Α.Π.Ε του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Δ. ΠΥΛΗΣ (Δ.Ε. ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΝΕΡΑΙΔΑΣ)».

 1. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΓΟΜΦΩΝ, ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΩΝ».

Ομόφωνα εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΓΟΜΦΩΝ, ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΩΝ».

 1. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση-Κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Αιθήκων».

Ομόφωνα την χορήγηση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση-Κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Αιθήκων».

 1. Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων και Πύλης».

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων και Πύλης».

 1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

-Ομόφωνα εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

 1. Εξειδίκευση πίστωσης-Aνάθεση έργων στη ΔΕΔΔΗΕ-Έκδοση εντάλματος Προπληρωμής.

-Ομόφωνα εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης-Aνάθεση έργων στη ΔΕΔΔΗΕ-Έκδοση εντάλματος Προπληρωμής.

 1. Εξειδίκευση πιστώσεων για διοργάνωση εκδηλώσεων.

-Ομόφωνα εγκρίνει την εξειδίκευση πιστώσεων για διοργάνωση εκδηλώσεων

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

-Ομόφωνα εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

-Ομόφωνα εγκρίνει την Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης για την κάλυψη δαπάνης αποζημίωσης των μελών των επιτροπών που συγκροτήθηκαν για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός».

-Ομόφωνα εγκρίνει την αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης  για την κάλυψη δαπάνης αποζημίωσης των μελών των επιτροπών που συγκροτήθηκαν για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός».

 1. Άμεση Πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου,2/μηνης χρονικής διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πύλης.

-Ομόφωνα εγκρίνει την άμεση Πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου,2/μηνης χρονικής διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πύλης.

 1. Έγκριση του Οδικού Χάρτη για τη Σύσταση & Λειτουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού στη Δυτική Θεσσαλία (Μελέτη Βιωσιμότητας), έγκριση του Σχεδίου Καταστατικού του Οργανισμού, συμμετοχή του Δήμου Πύλης στο Μετοχικό Κεφάλαιο του Οργανισμού και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες.

5Ομόφωνα εγκρίνει τον Οδικό Χάρτη για τη Σύσταση & Λειτουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού στη Δυτική Θεσσαλία (Μελέτη Βιωσιμότητας), έγκριση του Σχεδίου Καταστατικού του Οργανισμού, συμμετοχή του Δήμου Πύλης στο Μετοχικό Κεφάλαιο του Οργανισμού και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες.

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου 2022 Δήμου Πύλης.

-Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου 2022 Δήμου Πύλης.

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2022.

-Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2022.

 

Πύλη 5-5-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ