29 Σεπ 2023 23:44

«Αποφάσεις 6ης δια περιφοράς τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (30-03-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην

από 30-3-2021 δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας

εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης.

 

2.-Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Γόμφων.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Γόμφων.

3.-Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Μουριάς.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Μουριάς.

 

4.-Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Μουριάς – Καθορισμός όρων δεύτερης επαναληπτικής δημοπρασίας.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Μουριάς – Καθορισμός όρων δεύτερης επαναληπτικής δημοπρασίας.

 

5.-Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής – Καθορισμός όρων δεύτερης επαναληπτικής δημοπρασίας.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής – Καθορισμός όρων δεύτερης επαναληπτικής δημοπρασίας.

 

6.-Έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2021».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2021».

 

7.-Έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων 2021».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων 2021».

 

8.-Έγκριση τεχνικής έκθεσης του έργου «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Δημ. Διαμέρισμα Φήκης».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τεχνικής έκθεσης του έργου «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Δημ. Διαμέρισμα Φήκης».

 

9.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Κατασκευή σκαλοπατιών θέασης (κερκίδων) ανάντι του γηπέδου της Τ.Κ. Πύλης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Κατασκευή σκαλοπατιών θέασης (κερκίδων) ανάντι του γηπέδου της Τ.Κ. Πύλης.

 

10.-Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2021 για τις Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πύλης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2021 για τις Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πύλης.

 

11.-Εξειδίκευση πίστωσης – Ανάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ – Έκδοση εντάλματος Προπληρωμής.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης – Ανάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ – Έκδοση εντάλματος Προπληρωμής.

 

12.-Εξειδίκευση πίστωσης για δράσεις εορτασμού Δήμου Πύλης – Ελλάδα 2021.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για δράσεις εορτασμού Δήμου Πύλης – Ελλάδα 2021.

 

13.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αναμόρφωση προϋπολογισμού

Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

 

 

Πύλη 2 Απριλίου 2021 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ