15 Απρ 2024 05:46

«Αποφάσεις 25ης έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (15-11-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από 15-11-2022 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.- Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης (Διοργάνωση Κυπέλλου δρόμου σε ανώμαλο έδαφος στη θέση Σκαμνιές Κοινότητας Πηγής).

 

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την  εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης (Διοργάνωση Κυπέλλου δρόμου σε ανώμαλο έδαφος στη θέση Σκαμνιές Κοινότητας Πηγής).

 

 

Πύλη 18-11-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ