26 Σεπ 2023 05:28

«Αποφάσεις 23ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (09-11-2021)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από 9-11-2021 δια  ζώσης και με τηλεδιάσκεψη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.-ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκλέγεται Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο κ. Παπαγεωργίου Θωμάς

 

2.-Αποδοχή «Eσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 7η , 8η και 9η  μηνιαία κατανομή έτους 2021».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή «Eσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 7η , 8η και 9η  μηνιαία κατανομή έτους 2021».

 

 

3.-Έγκριση της αριθμ. 25/2021 απόφασης του Ο.Κ.Π.Α.Δ. (Οργανισμός Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων), σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2021.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 25/2021 απόφασης του Ο.Κ.Π.Α.Δ. (Οργανισμός Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων), σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2021.

 

 

4.- Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2021 Δήμου Πύλης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την  έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2021 Δήμου Πύλης.

 

 

5.– Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

 

 

Πύλη 17-11-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ