16 Απρ 2024 14:28

«Αποφάσεις 22ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (29-10-2021)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από 29-10-2021 δια  ζώσης και με τηλεδιάσκεψη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης της δημοτικής γεφυροπλάστιγγας στην Κοινότητα Λυγαριάς.

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης της δημοτικής γεφυροπλάστιγγας στην  Κοινότητα Λυγαριάς.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Πύλης με το «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» για την υλοποίηση της Υπηρεσίας «ΤΕΧΝΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ».

-Kατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή απόφασισε την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Πύλης με το «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» για την υλοποίηση της Υπηρεσίας «ΤΕΧΝΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ».

 

 1. Τροποποίηση της Προγραμματικής σύμβασης που συνάφθηκε μεταξύ του Δήμου Πύλης και της «ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ» Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Πύλης με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ.

-Kατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή απόφασισε την τροποποίηση της Προγραμματικής σύμβασης που συνάφθηκε μεταξύ του Δήμου Πύλης και της «ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ» Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Πύλης με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ.

 

 1. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

-Kατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή απόφασισε τον καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

 

 1. Έγκριση τευχών δημοπράτησης – καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Κατασκευή υποδομών για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Πύλης» (ΥΠΟΕΡΓΟ 2).

 

-Kατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή απόφασισε την έγκριση τευχών

δημοπράτησης – καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου με τίτλο

«Κατασκευή υποδομών για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου

Πύλης» (ΥΠΟΕΡΓΟ 2).

 

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 178/2021 απόφασης της Ο.Ε.- Έγκριση Μελέτης – ΣΑΥ – ΦΑΥ – τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ. ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΛΥΓΑΡΙΑΣ».

-Ομόφωνα  η Οικονομική Επιτροπή απόφασισε την αναβολή της συζήτησης του θέματος:τροποποίηση της αριθμ. 178/2021 απόφασης της Ο.Ε.- Έγκριση Μελέτης – ΣΑΥ – ΦΑΥ – τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ. ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΛΥΓΑΡΙΑΣ».

 

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 179/2021 απόφασης της Ο.Ε.- Έγκριση μελέτης – ΣΑΥ – ΦΑΥ – τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΗΚΗΣ».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή απόφασισε την τροποποίηση της αριθμ. 179/2021 απόφασης της Ο.Ε.- Έγκριση μελέτης – ΣΑΥ – ΦΑΥ – τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΗΚΗΣ».

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 28/2021  μελέτης – Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών, κατασκευή τεχνικών στη Δ.Ε. Αιθήκων».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 28/2021    

       μελέτης – Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών, κατασκευή τεχνικών στη

       Δ.Ε. Αιθήκων».

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 29/2021  μελέτης – Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών, κατασκευή τεχνικών στη Δ.Ε. Πινδέων». 

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 29/2021   μελέτης – Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών, κατασκευή τεχνικών στη Δ.Ε. Πινδέων». 

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 30/2021  μελέτης – Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών, κατασκευή τεχνικών στη Δ.Ε. Πύλης».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 30/2021   μελέτης – Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών, κατασκευή τεχνικών στη Δ.Ε. Πύλης».

 

 

 1. Έγκριση Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε ΠΙΝΔΕΩΝ, ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ, ΝΕΡΑΪΔΑΣ».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και

Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ 

      Δ.Ε ΠΙΝΔΕΩΝ, ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ, ΝΕΡΑΪΔΑΣ».

 

 1. Οριστική Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Διευθέτηση Κεντρικού ρέματος οικισμού Πιαλείας».

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την οριστική Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Διευθέτηση Κεντρικού ρέματος οικισμού  Πιαλείας».

 

 1. Οριστική Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Διευθέτηση Κεντρικού ρέματος οικισμού Φιλύρας».

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την οριστική Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Διευθέτηση Κεντρικού ρέματος οικισμού  Φιλύρας».

 

 1. Έγκριση 2ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών   του έργου:    «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ (Δ.Ε. ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΓΟΜΦΩΝ)».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών   του έργου:    «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ (Δ.Ε. ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΓΟΜΦΩΝ)».

 

 1. Έγκριση 3ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών    του έργου:  «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών    του έργου:  «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ».

 

 1. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

      ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ ΚΑΙ

      ΠΙΑΛΕΙΑΣ».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση 1ης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΑΣ».

 

 1. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΓΟΜΦΩΝ & ΠΥΛΗΣ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση 2ης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΓΟΜΦΩΝ & ΠΥΛΗΣ».

 

 1. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Δ.ΠΥΛΗΣ (Δ.Ε. ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΝΕΡΑΙΔΑΣ)».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση 1ης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Δ.ΠΥΛΗΣ (Δ.Ε. ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΝΕΡΑΙΔΑΣ)».

 

 1. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Δ.ΠΥΛΗΣ (Δ.Ε.ΑΙΘΗΚΩΝ)».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση 1ης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Δ.ΠΥΛΗΣ (Δ.Ε.ΑΙΘΗΚΩΝ)».

 

 1. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Δ.ΠΥΛΗΣ (Δ.Ε. ΓΟΜΦΩΝ &  Δ.Ε. ΠΥΛΗΣ)».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση 1ης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Δ.ΠΥΛΗΣ (Δ.Ε. ΓΟΜΦΩΝ &  Δ.Ε. ΠΥΛΗΣ)».

 

 1. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Δ.ΠΥΛΗΣ (Δ.Ε.ΠΙΝΔΕΩΝ)».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση 1ης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Δ.ΠΥΛΗΣ (Δ.Ε.ΠΙΝΔΕΩΝ)».

 

 1. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΔΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΔΟΥ) ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση 2ης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΔΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΔΟΥ) ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ».

 

 1. Χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την συγκρότηση Επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων.

 

 1. Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ ΟΤΑ για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοιού COVID-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4831/2021.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ ΟΤΑ για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοιού COVID-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4831/2021.

 

 1. Παράταση σύμβασης για ένα έτος, στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67»,σύμφωνα με την Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ .

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την παράταση σύμβασης για ένα έτος, στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67»,σύμφωνα με την Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ .

 

 1. Έγκριση δικαιολογητικών δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση δικαιολογητικών

δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

 

 1. Εισήγηση για την έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχημάτων Δήμου και απαλλαγή υπολόγου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχημάτων Δήμου και απαλλαγή υπολόγου.

 

 1. Έγκριση της αριθμ. 97/2021 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Απευθείας ανάθεση με την διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης της παροχής υπηρεσίας: «Αποκατάσταση τοιχίου πλησίον πλατείας στην Κοινότητα Γαρδικίου Δ.Ε. Αιθήκων Δήμου Πύλης».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 97/2021 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Απευθείας ανάθεση με την διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης της παροχής υπηρεσίας: «Αποκατάσταση τοιχίου πλησίον πλατείας στην Κοινότητα Γαρδικίου Δ.Ε. Αιθήκων Δήμου Πύλης».

 

 1. Αποδοχή εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021– Συμπληρωματική απόφαση Ι΄ κατανομής (μηνός Οκτωβρίου) έτους 2021.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021– Συμπληρωματική απόφαση Ι΄ κατανομής (μηνός Οκτωβρίου) έτους 2021.

 

 1. Β΄ κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2021, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την Β΄ κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2021, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού στις σχολικές μονάδες της χώρας.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης  για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού στις σχολικές μονάδες της χώρας.

 1. Έγκριση απολογισμού Δήμου Πύλης για το οικονομικό έτος 2020.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απολογισμού Δήμου Πύλης για το οικονομικό έτος 2020.

 

Πύλη 10-11-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ