29 Μάι 2024 18:33

«Αποφάσεις 21ης δια περιφοράς τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (16-12-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην

από 16-12-2020 δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Σύνταξη σχεδίου προυπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Πύλης οικ.

έτους 2021

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την σύνταξη σχεδίου

προυπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Πύλης οικ.έτους 2021

 

2.- Κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ 2021) Δήμου Πύλης

 

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την κατάρτιση Σχεδίου

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ 2021) Δήμου Πύλης

 

 

Πύλη 18 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ