29 Σεπ 2023 22:31

«Αποφάσεις 21ης δια περιφοράς Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (22-10-2021)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από 22-10-2021 δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.- Εξειδίκευση πίστωσης για Πολιτιστικές εκδηλώσεις

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για Πολιτιστικές εκδηλώσεις

 

Πύλη 27-10-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ