29 Σεπ 2023 23:03

«Αποφάσεις 7ης δια περιφοράς τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (27-04-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην

από 27-4-2021 δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Μουριάς.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Μουριάς

2.-Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Παροχή τεχνικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Αντισεισμικού ελέγχου σε κτηριακές υποδομές του Δήμου Πύλης».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Παροχή τεχνικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Αντισεισμικού ελέγχου σε κτηριακές υποδομές του Δήμου Πύλης».

3.- Έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου : «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Γόμφων, Πύλης και Πιαλείων».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου : «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Γόμφων, Πύλης και Πιαλείων».

4.- Έγκριση Πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:«Συντήρηση Κοιμητηρίων».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου : «Συντήρηση Κοιμητηρίων».

5.- Έγκριση Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού: “Προμήθεια με εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED & την προμήθεια λαμπτήρων LED εξοικονόμησης ενέργειας στο Δήμο Πύλης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού: “Προμήθεια με εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED & την προμήθεια λαμπτήρων LED εξοικονόμησης ενέργειας στο Δήμο Πύλης.

6.- Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

7.- Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχημάτων Δήμου και απαλλαγή υπολόγου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχημάτων Δήμου και απαλλαγή υπολόγου.

 

Πύλη 29 Απριλίου 2021

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ