29 Μάι 2024 18:13

«Αποφάσεις 19ης δια περιφοράς Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (31-08-2021)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από 31-8-2021 δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης.

 

2.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Αθαμανίας.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Αθαμανίας.

 

3.-Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής του Δήμου Πύλης – διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής του Δήμου Πύλης – διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας

 

4.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Αετός της Κοινότητας Παχτουρίου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Αετός της Κοινότητας Παχτουρίου.

 

5.-Προτεραιοποίηση προτάσεων που έχουν υποβληθεί στα πλαίσια των προσκλήσεων του προγράμματος   «Αντώνης Τρίτσης».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την προτεραιοποίηση προτάσεων που έχουν υποβληθεί στα πλαίσια των προσκλήσεων του προγράμματος  «Αντώνης Τρίτσης».

 

6.-Έγκριση της αριθμ.22/2021 μελέτης με τίτλο: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε.  Πιαλείας» – τευχών  δημοπράτησης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. αυτής – καθορισμός όρων δημοπρασίας.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ.22/2021 μελέτης με τίτλο: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε.  Πιαλείας» – τευχών  δημοπράτησης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. αυτής – καθορισμός όρων δημοπρασίας.

 

7.-Έγκριση της αριθμ.23/2021 μελέτης με τίτλο: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε Γόμφων» – τευχών  δημοπράτησης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. αυτής – καθορισμός όρων δημοπρασίας.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ.23/2021 μελέτης με τίτλο: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε Γόμφων» – τευχών  δημοπράτησης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. αυτής – καθορισμός όρων δημοπρασίας.

 

8. Έγκριση της αριθμ.24/2021 μελέτης με τίτλο: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε Πύλης» – τευχών  δημοπράτησης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. αυτής – καθορισμός όρων δημοπρασίας.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ.24/2021 μελέτης με τίτλο: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε Πύλης» – τευχών  δημοπράτησης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. αυτής – καθορισμός όρων δημοπρασίας.

 

9.-Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Δημαρχείου Δήμου Πύλης».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Δημαρχείου Δήμου Πύλης».

 

10.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ (Δ.Ε.AΙΘΗΚΩΝ)».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ (Δ.Ε.AΙΘΗΚΩΝ)».

 

11.-Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Πύλης προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών του αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού SARS-CoV-2.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Πύλης προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών του αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού SARS-CoV-2.

 

12.- Αποδοχή – κατανομή Γ΄ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή Γ΄ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

 

13.-Υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40%, από Μάρτιο έως και Δεκέμβριο έτους 2020 και του συνολικού μισθώματος, από Ιανουάριο έως και Μάιο έτους 2021, για τις επιχειρήσεις που έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID – 19.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40%, από Μάρτιο έως και Δεκέμβριο έτους 2020 και του συνολικού μισθώματος, από Ιανουάριο έως και Μάιο έτους 2021, για τις επιχειρήσεις που έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID – 19.

 

  1. Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών της ΔΕΥΑ Πύλης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4764/2020.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών της ΔΕΥΑ Πύλης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4764/2020.

 

15.-Ορισμός υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης (σύνδεση στο δίκτυο διανομής).

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης (σύνδεση στο δίκτυο διανομής).

 

16.-Ορισμός υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης (τοποθέτηση 1 Φ.Σ.).

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης (τοποθέτηση 1 Φ.Σ.).

 

17.-Έγκριση δικαιολογητικών δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση δικαιολογητικών δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

 

18.-Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή  ασφαλίστρων οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή  ασφαλίστρων οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

 

19.-Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή τελών χρήσης Μηχανημάτων Έργου Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή τελών χρήσης Μηχανημάτων Έργου Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

 

20.-Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2021.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2021.

 

21.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2021.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2021.

 

Πύλη 3-9-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ