24 Ιούν 2024 04:23

«Αποφάσεις 18ης έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (13-07-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από 13-7-2022 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.-Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Πύληςέτους 2023.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Πύλης έτους 2023.

 

 

Πύλη14-7-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ