19 Ιούν 2024 00:17

«Αποφάσεις 15ης δια περιφοράς Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (06-07-2021)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από

6-7-2021 δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Αετός της Κοινότητας Παχτουρίου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Αετός της Κοινότητας Παχτουρίου

 

2.– Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ του Δήμου Πύλης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ του Δήμου Πύλης

 

3.- Καθορισμός όρων δεύτερης επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δεύτερης επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής

 

4.- Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής  δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (κατάστημα),στην Κοινότητα Γαρδικίου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής  δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (κατάστημα),στην Κοινότητα Γαρδικίου

 

5.-Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Πύλης» στον άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», του Πράσινου Ταμείου.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Πύλης» στον άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», του Πράσινου Ταμείου.

 

6. Έγκριση Πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΚ ΦΗΚΗΣ, ΠΥΛΗΣ, ΠΗΓΗΣ, ΓΟΜΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΚ ΦΗΚΗΣ, ΠΥΛΗΣ, ΠΗΓΗΣ, ΓΟΜΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

 

7.- Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ».

 

8.- Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΙΝΔΕΩΝ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΙΝΔΕΩΝ».

 

9.- Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΕΡΑΙΔΑΣ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΕΡΑΙΔΑΣ».

 

10.- Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ».

 

11.- Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών  του συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΙΘΗΚΩΝ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών  του συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΙΘΗΚΩΝ».

 

12.- Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

 

 

13.- Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

 

14.- Έγκριση 2ου Α.Π.Ε του έργου : «ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΠΗΓΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΗΣ». 

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 2ου Α.Π.Ε του έργου : «ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΠΗΓΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΗΣ». 

 

  1. 15. – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ».

 

16.- Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΠΥΛΗΣ- ΠΙΑΛΕΙΩΝ – ΓΟΜΦΩΝ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΠΥΛΗΣ- ΠΙΑΛΕΙΩΝ – ΓΟΜΦΩΝ».

 

17.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

 

18.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ»

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ»

 

19.- Ορισμός υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης.

 

 

20.-Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Πύλης, Κολοκύθα Ευάγγελο, για πληρωμή Τελών Χρήσης Μηχανημάτων Έργου του Δήμου, έτους 2021.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Πύλης, Κολοκύθα Ευάγγελο, για πληρωμή Τελών Χρήσης Μηχανημάτων Έργου του Δήμου, έτους 2021.

 

21.-Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στην μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Πύλης, Χασιώτη Θεοφανία, για πληρωμή ασφαλίστρων των οχημάτων του Δήμου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στην μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Πύλης, Χασιώτη Θεοφανία, για πληρωμή ασφαλίστρων των οχημάτων του Δήμου.

 

22.-Έγκριση των δικαιολογητικών δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των δικαιολογητικών δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

 

23.-Έγκριση της αριθμ. 17/2021 απόφασης του ΟΚΠΑΔ σχετικά με τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικ. έτους 2021.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 17/2021 απόφασης του ΟΚΠΑΔ σχετικά με τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικ. έτους 2021.

 

Πύλη 9-7-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ