19 Μάι 2024 23:16

«Αποφάσεις 14ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (14-09-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 14-9-2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή γηπέδου Παλαιομοναστήρου Δήμου Πύλης».

-Oμόφωνα η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμό των όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή γηπέδου Παλαιομοναστήρου Δήμου Πύλης».

  1. Εγκριση του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω ΚΗΣΚ και κατακύρωση της σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο: «Αναδάσωση στη θέση Βρύση Λούτσα του Δημοτικού δάσους Πιαλείας»

-Κατά πλειοψηφία η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω ΚΗΣΚ και κατακύρωση της σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο: «Αναδάσωση στη θέση Βρύση Λούτσα του Δημοτικού δάσους Πιαλείας»

  1. Εγκριση Πρακτικoύ Ι για το έργο: «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε.Γόμφων,Πύλης και Πιαλείων

-Κατά πλειοψηφία η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του Πρακτικoύ Ι για το έργο: «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε.Γόμφων,Πύλης και Πιαλείων.΄

  1. Εγκριση πρακτικών της κριτικής επιτροπής του Πανελληνίου Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών,ενός σταδίου,με τίτλο  «Ανάπλαση της πλατείας Δημαρχείου στην Πύλη».

-Κατά πλειοψηφία η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της κριτικής επιτροπής του Πανελληνίου Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών,ενός σταδίου,με τίτλο  «Ανάπλαση της πλατείας Δημαρχείου στην Πύλη».

  1. Εγκριση πρακτικών της κριτικής επιτροπής του Πανελληνίου Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών,ενός σταδίου,με τίτλο  «Ανακατασκευή και επέκταση του Δημαρχείου του Δήμου Πύλης».

-Κατά πλειοψηφία η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της κριτικής επιτροπής του Πανελληνίου Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών,ενός σταδίου,με τίτλο  «Ανακατασκευή και επέκταση του Δημαρχείου του Δήμου Πύλης».

  1. Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(κατάστημα) τον οικισμό Νέα Πύλη του Δήμου Πύλης

-Ομόφωνα η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των Πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(κατάστημα) τον οικισμό Νέα Πύλη του Δήμου Πύλης

  1. Ανάθεση εκτέλεσης έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Εξειδίκευση πίστωσης-Ορισμός υπολόγου

-Ομόφωνα η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση εκτέλεσης έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Εξειδίκευση πίστωσης-Ορισμός υπολόγου

  1. Eγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ασφαλίστρων οχημάτων και Μηχανημάτων έργου του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου

-Ομόφωνα η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ασφαλίστρων οχημάτων και Μηχανημάτων έργου του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου

9 .Eγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή τελών χρήσης Μηχανημάτων έργου του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

-Ομόφωνα η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή τελών χρήσης Μηχανημάτων έργου του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

  1. Εγκριση των δικαιολογητικών δαπάνων της πάγιας προκαταβολής των

Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης

-Κατά πλειοψηφία η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των δικαιολογητικών δαπάνων της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης

 

  1.     Αποδοχή Γ’ κατανομής ΚΑΠ 2020 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων

-Ομόφωνα η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή Γ’ κατανομής ΚΑΠ 2020 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων

 

12.-      Αποδοχή επιχορήγησης ΟΤΑ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς

τρίτους.

-Ομόφωνα η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή επιχορήγησης ΟΤΑ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους.

 

13.-       Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου 2020 Δήμου Πύλης

-Κατά πλειοψηφία η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου 2020 Δήμου Πύλης

 

14.-      Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.

-Κατά πλειοψηφία η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αναμόρφωση

προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020

 

15.-      Eγκριση της αριθμ.14/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΚΠΑΔ σχετικά με τροποποίηση

προυπ/σμού.

-Κατά πλειοψηφία  η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε έγκριση της αριθμ.14/2020

απόφασης του Δ.Σ. του ΟΚΠΑΔ σχετικά με τροποποίηση προυπ/σμού

 

16.-     Λήψη απόφασης περί της έγκρισης έκδοσης εντάλματος λογιστικής τακτοποίησης

λόγω κατάσχεσης ποσού σε Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Πύλης.

-Κατά πλειοψηφία  η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την λήψη απόφασης περί της

έγκρισης έκδοσης εντάλματος λογιστικής τακτοποίησης λόγω κατάσχεσης ποσού σε

Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Πύλης

 

 

 

Πύλη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ