03 Οκτ 2023 19:48

«Αποφάσεις 13ης έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (03-05-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από3-5-2022 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπήςτου Δήμου Πύλης.

 

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.-Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού μακροχρόνιας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Γόμφων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

 

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικών διαγωνισμού μακροχρόνιας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Γόμφων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

 

 

Πύλη 11-5-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ