29 Σεπ 2023 19:17

«Αποφάσεις τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (13-09-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από 13-9-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση εκδηλώσεων

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση

εκδηλώσεων

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής.

 

  1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Παραποτάμου

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Παραποτάμου.

 

  1. Εγκριση Πρακτικού ΙV  της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του διαγωνισμού: «Προμήθεια και τοποθέτησηεξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Πύλης».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση  Πρακτικού ΙV  της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του διαγωνισμού: «Προμήθεια και τοποθέτησηεξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Πύλης».

 

  1. Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργο: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Νεραιδοχωρίου».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργο: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Νεραιδοχωρίου».

 

  1. Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε.Γόμφων,Πύλης και Πιαλείων».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε.Γόμφων,Πύλης και Πιαλείων».

 

  1. Έγκριση Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση υποδομών Δ.Ε Αιθήκων – Πινδέων – Νεράιδας – Μυροφύλλου».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση υποδομών Δ.Ε Αιθήκων – Πινδέων – Νεράιδας – Μυροφύλλου».

 

  1. Έγκριση Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση υποδομών Δ.Ε  Πύλης – Γόμφων – Πιαλείας».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση υποδομών Δ.Ε  Πύλης – Γόμφων – Πιαλείας»

 

  1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή τελών χρήσης Μηχανημάτων Έργου Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπόλογου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή τελών χρήσης  Μηχανημάτων Έργου Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπόλογου.

 

  1. Πρόσληψη προσωπικού σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 3 του ν. 4765/2021.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 3 του ν. 4765/2021.

 

  1. Αποδοχή Γ’ κατανομής ΚΑΠ 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή Γ’ κατανομής ΚΑΠ 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων.

Πύλη21-9-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ