14 Απρ 2024 10:39

«Αποφάσεις 11ης έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (28-04-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από28-4-2022 δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Έγκριση των μελετών με τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Κ. Πύλης, Δήμου Πύλης» και «Βιολογικός καθαρισμός Κ. Πύλης, Δήμου Πύλης και αγωγού μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισε την έγκριση των μελετών με τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Κ. Πύλης, Δήμου Πύλης» και «Βιολογικός καθαρισμός Κ. Πύλης, Δήμου Πύλης και αγωγού μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων».

 

  1. Έγκριση μελέτης σκοπιμότητας-βιωσιμότητας της πράξης με τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων και βιολογικός καθαρισμός Πύλης»

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση μελέτης σκοπιμότητας-βιωσιμότητας της πράξης με τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων και βιολογικός καθαρισμός Πύλης»

 

  1. Παραχώρηση των μελετών με τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Κ. Πύλης, Δήμου Πύλης» και «Βιολογικός καθαρισμός Κ. Πύλης, Δήμου Πύλης και αγωγού μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων» και της μελέτης σκοπιμότητας – βιωσιμότητας της πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων και βιολογικός καθαρισμός Πύλης» στη ΔΕΥΑ Πύλης

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την παραχώρηση των μελετών με τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Κ. Πύλης, Δήμου Πύλης» και «Βιολογικός καθαρισμός Κ. Πύλης, Δήμου Πύλης και αγωγού μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων» και της μελέτης σκοπιμότητας – βιωσιμότητας της πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων και βιολογικός καθαρισμός Πύλης» στη ΔΕΥΑ Πύλης.

 

 

Πύλη 11-5-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ