18 Ιούν 2024 13:04

«Αποφάσεις 10ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (20-04-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από 20-4-2022 δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΌΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Καθορισμός όρων  μακροχρόνιας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Γόμφων για εγκατάσταση φωτοβολταικού σταθμού»

-Ομόφωνα εγκρίνει τον καθορισμό όρων  μακροχρόνιας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Γόμφων για εγκατάσταση φωτοβολταικού σταθμού»

2.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Δροσοχωρίου.

-Ομόφωνα εγκρίνει τον καθορισμό όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Δροσοχωρίου.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Πύλης με το «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» για την υλοποίηση της πράξης: Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Πύλης στην εκπόνηση των μελετών του έργου: «ΧΩΡΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».

 

-Ομόφωνα εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Πύλης με το «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» για την υλοποίηση της πράξης: Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Πύλης στην εκπόνηση των μελετών του έργου: «ΧΩΡΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».

 

  1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Πύλης με το «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» για την υλοποίηση της πράξης: Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Πύλης στην εκπόνηση των μελετών :

1.«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  ΤΚ ΠΥΛΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

2.«ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΚ ΠΥΛΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Κ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  »

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Πύλης με το «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» για την υλοποίηση της πράξης: Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Πύλης στην εκπόνηση των μελετών :

1.«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  ΤΚ ΠΥΛΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

2.«ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΚ ΠΥΛΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Κ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  »

 

  1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Πύλης με το «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ»για την Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Πύλης στην εκπόνηση της :«ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΤΩΝ ΕΔΑΦΟΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΡΟΠΩΤΟΥ»

-Ομόφωνα εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Πύλης με το «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ»για την Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Πύλης στην εκπόνηση της :«ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΤΩΝ ΕΔΑΦΟΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΡΟΠΩΤΟΥ»

 

Πύλη 5-5-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ