16 Απρ 2024 23:44

“Aποδοχή παραίτησης Τοπικού Συμβούλου”

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις της παρ.1,2 του άρθρου 55 του Ν.3852/2010:

2.Την από 27-4-2011 έγγραφη παραίτηση του Τοπικού Συμβούλου της Τοπικής Κοινότητας Ελευθεροχωρίου του Δήμου Πύλης ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, και τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.

 

Α Π Ο Δ Ε Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε

1.-Την παραίτηση του ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από το αξίωμα του Τοπικού Συμβούλου της Τοπικής Κοινότητας Ελευθεροχωρίου-Δημοτικής Ενότητας Πιαλείων του Δήμου Πύλης, ο οποίος εξελέγη με το συνδυασμό: «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ».

Τη θέση του θα κληθεί να καταλάβει ο αναπληρωματικός σύμβουλος του ιδίου συνδυασμού ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.-κ. Ιακωβάκη Παναγιώτη

2.-κ. Γούλα Νικόλαο