20 Ιούλ 2024 22:12

«Αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου στο τ.δ. Ροπωτού Δήμου Πύλης».

Οι έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, σε συνδυασμό με τις χιονοπτώσεις στα ορεινά του Νομού μας, έχουν σημάνει κυριολεκτικά συναγερμό στον Δήμο Πύλης.Η αντίληψη μας και η εκτίμηση του κινδύνου για την ομαλή διαβίωση των κατοίκων του κεντρικού οικισμού Ροπωτού είναι άκρως επικίνδυνη.

Το κατολισθητικό φαινόμενο στο Ροπωτό έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Ειδικά τους τελευταίους μήνες, τα φαινόμενα είναι τέτοια που προκαλούν την έντονη ανησυχία των κατοίκων. Η καθημερινή ζωή των πολιτών έχει διαταραχθεί από αυτή την κατάσταση. Οι κατολισθητικές κινήσεις οι οποίες με περιοδική δράση τα τελευταία πενήντα (50) χρόνια πλήττουν τον οικισμό και προκαλούν την πληθυσμιακή του συρρίκνωση με ότι αυτό συνεπάγεται, έχουν δημιουργήσει ανεπανόρθωτη ζημιά. Υπάρχουν έντονες κινήσεις βαρύτητας της περιοχής: Ερπυσμός, καταπτώσεις, ολισθήσεις ανάντι του οικισμού.

Απαιτείται άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης έκτακτης ανάγκης για πλήθος οικιών που βρίσκονται κατάντι του ρήγματος.

Η λήψη απόφασης επέμβασης για  α) την αποστράγγιση της ευπαθούς ζώνης από επιφανειακά και υπόγεια νερά, β) τις αντιστηρίξεις πρανών με συρματοκιβώτια στην χαρτογραφημένη περιοχή θεωρείται άμεσης προτεραιότητας.

Απαιτούνται άμεσα τεχνικά έργα προστασίας και μεταφοράς των επιφανειακών υδάτων στα πλησιέστερα ρέματα.

Δυστυχώς η διαπίστωσή μας είναι ότι τα προβλήματα που προέκυψαν είναι έντονα γιατί μέχρι τώρα αντιμετωπιζόταν ευκαιριακά και αποσπασματικά, χωρίς άρτιες και εμπεριστατωμένες μελέτες. Κρίνεται απαραίτητη με όλο τον τεχνικό κόσμο και το επιστημονικό δυναμικό του Νομού και της Περιφέρειας ώστε να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση των ζημιών.

Επιβάλλονται άμεσες ενέργειες και άμεσες παρεμβάσεις όχι μόνο για να αποτραπεί το επικίνδυνο γεωλογικό φαινόμενο αλλά κυρίως για να αποφευχθεί ο αποκλεισμός της περιοχής με εξαιρετικά επαχθείς συνέπειες στο άμεσο παρόν.

Προτείνουμε σύμφωνα με τις εκθέσεις που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες αυτοψίες, προκειμένου να προστατευθούν οι οικίες και η οδική πρόσβαση και το δεύτερο να αφορά την συνολική παρέμβαση που πρέπει να γίνει στην περιοχή, για την προστασία της οικιστικής περιοχής του Ροπωτού, να λάβετε υπόψη τα παρακάτω προτεινόμενα μέτρα.

Α) Αποστραγγίσεις της ευπαθούς ζώνης από επιφανειακά και υπόγεια νερά.

Β) Αντιστηρίξεις πρανών με συρματοκιβώτια.

Γ) Προστασία από την διάβρωση και τις υποσκαφές των πρανών, των ρεμάτων με συρματοκιβώτια και δασοτεχνικά φράγματα ανάσχεσης.

Δ) Δενδροφυτεύσεις.

Ε) Επιμελημένη θεμελίωση των νέων κατασκευών στο σταθερό υπόβαθρο ή με ειδικού τύπου θεμελίωση όπου απαιτείται.

Κάνουμε έκκληση διότι εάν συνεχιστεί η υφιστάμενη κατάσταση θα θρηνήσουμε θύματα.

Παρακαλούμε για την άμεση συνδρομή των υπηρεσιών σας.

Το παρόν έχει κοινοποιηθεί:

  • Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας
  • Νομάρχη Τρικάλων
  • Δ/νση Δασών Ν. Τρικάλων
  • Δασαρχείο Τρικάλων
  • ΤΥΔΚ Ν. Τρικάλων
  • Βουλευτές Ν. Τρικάλων
  • Φορείς Δήμου Πύλης