02 Μαρ 2024 07:44

“Αναβάθμιση υποδομών στο Κέντρο Υγείας Πύλης”

tn_ypografh gia kentro ygeiasΣτο Δημαρχείο Πύλης τη Δευτέρα 6 Αυγούστου υπογράφηκε  και παραδόθηκε από το Δήμαρχο Πύλης Κώστα Κουφογάζο στο Διευθυντή  του Κ.Υ.Π. Μιχάλη Βενιζέλο, όπου θα προωθηθεί περαιτέρω,  η οριστική μελέτη για την αναβάθμιση των υποδομών στο Κέντρο Υγείας Πύλης προϋπολογισμού 400.000€ ( 325.203,25€ εργασίες και 74.796, 75€ ΦΠΑ 23%) η οποία θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ μέσω της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Παρόντες ήταν ο Αντιδήμαρχος Υγείας Γιάννης Κουτσονάσιος και η ειδική συνεργάτης του Δημάρχου, Μηχανικός Παρασκευή Ρίζου.

Η παρούσα μελέτη αφορά τις ανάγκες κτιριακής υποδομής και εξοπλισμού του Κ.Υ.Π.

Αναλυτικότερα οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές: Καθαιρέσεις δαπέδων επιχρισμάτων, κουφωμάτων και κιγκλιδωμάτων, κατασκευή νέων τοιχοδομών, ξυλουργικές και σιδηρουργικές εργασίες, καλύψεις επιχρισμάτων, τοίχων δαπέδων και WC, αντικατάσταση παραθύρων, βελτίωση υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευση – αποχέτευση), βελτίωση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, βελτίωση εγκαταστάσεων θέρμανσης, τοποθέτηση δεξαμενής 1000 lt.

Οι αποχρώσεις των χρωματισμών θα γίνουν σύμφωνα με τις εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Ο χρωματισμός θα είναι σύμφωνα με τους παραδοσιακούς όρους της περιοχής. Στα σχέδια φαίνονται αναλυτικά οι διαστάσεις και οι χώροι στους οποίους θα γίνουν οι παρεμβάσεις για την βελτίωση του ΚΥΠ.Ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει ότι υπάρχουν διάφορα δίκτυα υπόγεια (Δ.Ε.Η. – Ύδρευση – Αποχέτευση) και πρέπει να φροντίζει για την προστασία τους. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης, τις ισχύουσες προδιαγραφές, τις έγραφες και προφορικές εντολές της υπηρεσίας και το Ν. 3669/2008.

Ο Δήμαρχος Κώστας Κουφογάζος δήλωσε την εμπιστοσύνη των Δημοτών προς το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του Κ.Υ.Π., ευχαρίστησε το Διευθυντή  του Κ.Υ.Π. Μιχάλη Βενιζέλο, τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Υγείας Γιάννη Κουτσονάσιο που η γόνιμη  συνεργασία τους επέφερε αποτελέσματα και ανέφερε ότι μέλημα της δημοτικής αρχής είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας των δημοτών του Καλλικρατικού Δήμου Πύλης.

Ο Διευθυντής του Κ.Υ.Π. Μιχάλης Βενιζέλος αναφέρθηκε στη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στη μία αρχή εφαρμογής σε όλη την Ευρώπη  που γίνεται στην πράξη από το Δήμο Πύλης και τη Διεύθυνση του Κ.Υ.Π.