28 Φεβ 2024 08:32

«Αγροτική Οδοποιία στα τ.δ. Πύλης – Αγίου Βησσαρίωνα – Ροπωτού»

Στο Δήμο Πύλης ολοκληρώθηκε η μελέτη για την κατασκευή έργου ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων στα τοπικά διαμερίσματα Πύλης, Αγίου Βησσαρίωνα και Ροπωτού. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» και το ύψος της δαπάνης του εν λόγω έργου ανέρχεται στο ποσό των 595.000,00€.

Αφού εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διαδικασία δημοπράτησης του συγκεκριμένου έργου.

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Κουφογάζος δήλωσε ότι με την κατασκευή του έργου θα ασφαλτοστρωθούν κύριοι αγροτικοί δρόμοι που χρησιμοποιούνται από αρκετούς αγρότες και κτηνοτρόφους όλους τους μήνες του χρόνου. Με την υλοποίησή του εξασφαλίζεται η γρήγορη και ασφαλής κυκλοφορία των αγροτικών οχημάτων και μηχανημάτων καθώς και η ομαλή προσπελασιμότητα προς τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Έτσι, ο Δήμος Πύλης θα διατηρήσει την ιδιαίτερη αγροτική ταυτότητά του, επιφέροντας αύξηση του γεωργοκτηνοτροφικού εισοδήματος με συνέπεια την τόνωση της οικονομίας στην περιφέρεια.