26 Σεπ 2023 05:49

«Πρόσκληση 27ης διά ζώσης η τηλεδιάσκεψης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (Τετάρτη 29.12.2021 και ώρα 11.00 π.μ)