26 Σεπ 2023 05:19

«Αποφάσεις 16ης δια περιφοράς Έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (15-07-2021)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από 15-7-2021 δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Πύλης έτους 2022

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Πύλης έτους 2022

 

 

Πύλη 16-7-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ