29 Μάι 2024 15:24

«Αποφάσεις δια ζώσης και τηλεδιάσκεψης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (15-02-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από 15-2-2022 δια  ζώσης και με τηλεδιάσκεψη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Εγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου    προγράμματος έτους 2021  της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης-Αποχέτευσης Πύλης(ΔΕΥΑΠ)»

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου προγράμματος έτους 2021  της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης-Αποχέτευσης Πύλης(ΔΕΥΑΠ)»

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.-Παράταση υλοποίησης και διερεύνηση παρεχόμενων υπηρεσιών στις πράξεις «Κέντρα Κοινότητας»,του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την  παράταση υλοποίησης και διερεύνηση παρεχόμενων υπηρεσιών στις πράξεις «Κέντρα Κοινότητας»,του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020.

 

2.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Ελευθεροχωρίου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Ελευθεροχωρίου

 

3. Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Πύλης για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Πύλης για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».

 

4.-Έγκριση της αριθ. 1/2022 μελέτης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για το καταφύγιο αδεσπότων ζώων συντροφιάς του Δήμου Πύλης Ν. Τρικάλων» και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την Έγκριση της αριθ. 1/2022 μελέτης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για το καταφύγιο αδεσπότων ζώων συντροφιάς του Δήμου Πύλης Ν. Τρικάλων» και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής.

 

5.-Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της αριθμ. πρωτ. 78944/27-10-2021 πρόσκλησης ΧΙΙ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την πράξη με τίτλο «Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για το καταφύγιο αδεσπότων ζώων συντροφιάς του Δήμου Πύλης Ν. Τρικάλων», συνολικού προϋπολογισμού 14.012 € με τον Φ.Π.Α.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της αριθμ. πρωτ. 78944/27-10-2021 πρόσκλησης ΧΙΙ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την πράξη με τίτλο «Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για το καταφύγιο αδεσπότων ζώων συντροφιάς του Δήμου Πύλης Ν. Τρικάλων», συνολικού προϋπολογισμού 14.012 € με τον Φ.Π.Α.

 

6- Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ, τευχών δημοπράτησης  του έργου με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Πιαλείας και Δ.Ε. Πύλης», συνολικού προϋπολογισμού 495.000,00 € με τον Φ.Π.Α.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ, τευχών δημοπράτησης  του έργου με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Πιαλείας και Δ.Ε. Πύλης», συνολικού προϋπολογισμού 495.000,00 € με τον Φ.Π.Α.

 

7.-Υποβολής αίτησης στήριξης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Πιαλείας και Δ.Ε. Πύλης», συνολικού προϋπολογισμού 499.950,00 € με τον Φ.Π.Α., στην πρόσκληση 4.3.4_2021Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την υποβολής αίτησης στήριξης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Πιαλείας και Δ.Ε. Πύλης», συνολικού προϋπολογισμού 499.950,00 € με τον Φ.Π.Α., στην πρόσκληση 4.3.4_2021Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

 

8.- Δέσμευση ένταξης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Πιαλείας και Δ.Ε. Πύλης», συνολικού προϋπολογισμού 499.950,00 € με τον Φ.Π.Α.,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν αυτό εκπονηθεί.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την δέσμευση ένταξης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Πιαλείας και Δ.Ε. Πύλης», συνολικού προϋπολογισμού 499.950,00 € με τον Φ.Π.Α.,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν αυτό εκπονηθεί.

 

9.- Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ, τευχών δημοπράτησης  του έργου με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Γόμφων», συνολικού προϋπολογισμού 495.000,00 € με τον Φ.Π.Α.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ, τευχών δημοπράτησης  του έργου με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Γόμφων», συνολικού προϋπολογισμού 495.000,00 € με τον Φ.Π.Α.

 

 

10.-Υποβολή αίτησης στήριξης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Γόμφων», συνολικού προϋπολογισμού 499.950,00 € με τον Φ.Π.Α., στην πρόσκληση 4.3.4_2021Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την υποβολή αίτησης στήριξης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Γόμφων», συνολικού προϋπολογισμού 499.950,00 € με τον Φ.Π.Α., στην πρόσκληση 4.3.4_2021Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

 

11.- Δέσμευση ένταξης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Γόμφων», συνολικού προϋπολογισμού 499.950,00 € με τον Φ.Π.Α.,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν αυτό εκπονηθεί.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την δέσμευση ένταξης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Γόμφων», συνολικού προϋπολογισμού 499.950,00 € με τον Φ.Π.Α.,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν αυτό εκπονηθεί.

 

12.-Εγκριση εκτέλεσης των εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων με δημόσια σύμβαση

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων με δημόσια σύμβαση.

 

13.-Εγκριση Μελέτης &ΣΑΥ & ΦΑΥ,Τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε.ΠΥΛΗΣ-ΓΟΜΦΩΝ-ΠΙΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Μελέτης &ΣΑΥ & ΦΑΥ,Τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε.ΠΥΛΗΣ-ΓΟΜΦΩΝ-ΠΙΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

 

14.-Εγκριση Πρακτικού 1 για το έργο:«ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ. ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΛΥΓΑΡΙΑΣ»

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού 1 για το έργο:

«ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ. ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΛΥΓΑΡΙΑΣ»

 

15.- Έγκριση ΦΑΥ & ΣΑΥ  για το έργο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΠΥΛΗΣ».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ΦΑΥ & ΣΑΥ  για το έργο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΠΥΛΗΣ».

 

 

16. Έγκριση ΦΑΥ & ΣΑΥ  για το έργο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΑΙΘΗΚΩΝ».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ΦΑΥ & ΣΑΥ  για το έργο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΑΙΘΗΚΩΝ».

 

 

17.- Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ».

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ».

 

18.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

 

19.-Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης:«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ Ε ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΙΑΛΕΙΑΣ.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης:«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ Ε ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΙΑΛΕΙΑΣ.

 

20.-Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης:«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΙΛΥΡΑΣ.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης:«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΙΛΥΡΑΣ.

 

21.- Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ».

 

22.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

 

23.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

 

24.-Εγκριση της αριθμ. 22/2022 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 22/2022 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

 

25.– Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. ή βάσει πλήρως αντικειμενοποιημένων,για το έτος 2022.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την συγκρότηση ετήσιας επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. ή βάσει πλήρως αντικειμενοποιημένων,για το έτος 2022

 

26..-Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2022.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2022.

 

27.– Συγκρότηση επιτροπών:

α) παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και β)παραλαβής υπηρεσιών»,για το έτος

2022

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την Συγκρότηση επιτροπών:

α) παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και β)παραλαβής υπηρεσιών»,για το έτος

2022

 

28.-Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2022 για τις Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πύλης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2022 για τις Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πύλης.

 

29.-Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης  για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας,με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες,για το διδακτικό έτος 2021-2022.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης  για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας,με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες,για το διδακτικό έτος 2021-2022.

 

30.- Αποδοχή Α’ κατανομής ΚΑΠ 2021 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή Α’ κατανομής ΚΑΠ 2021 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων.

 

31.-Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών της ΔΕΥΑ Πύλης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4764/2020.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών της ΔΕΥΑ Πύλης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4764/2020.

 

32.-Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

 

33.Εξειδίκευση πίστωσης για  εκδηλώσεις.

Ομόφωνα Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για  εκδηλώσεις.

 

34.-Έγκριση της αριθμ. 1/2022 απόφασης του ΟΚΠΑΔ σχετικά με τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικ. έτους 2022.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 1/2022 απόφασης του ΟΚΠΑΔ σχετικά με τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικ. έτους 2022.

 

35.-Λήψη απόφασης περί:«Έγκρισης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2022 του ΟΚΠΑΔ Δήμου  Πύλης».

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την λήψη απόφασης περί:«Έγκρισης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2022 του ΟΚΠΑΔ Δήμου  Πύλης».

 

36.-Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης για το οικονομικό έτος 2020.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης για το οικονομικό έτος 2020.

 

 

 

 Πύλη 21-2 -2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ