13 Ιούν 2024 22:26

«Αποφάσεις δια περιφοράς Έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (09-06-2021)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από 9-6-2021 δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.– Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ07 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Αξιοποίηση του κτηριακού αποθέματος των Δήμων»

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ07 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Αξιοποίηση του κτηριακού αποθέματος των Δήμων»

 

2.- Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Ανακατασκευή και επέκταση του Δημαρχείου του Δήμου Πύλης» συνολικού προϋπολογισμού 2.596.450 €  συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ, στα πλαίσια υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ07 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της μελέτης με τίτλο «Ανακατασκευή και επέκταση του Δημαρχείου του Δήμου Πύλης» συνολικού προϋπολογισμού 2.596.450 €  συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ, στα πλαίσια υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ07 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

.

  1. – Υποβολή πρότασης (αιτήματος) για ένταξη της πράξης με τίτλο «Ανακατασκευή και επέκταση του Δημαρχείου του Δήμου Πύλης», συνολικού προϋπολογισμού 2.596.450 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στην Πρόσκληση ΑΤ07 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα – δέσμευση κάλυψης οικονομικής διαφοράς από ιδίους πόρους εφόσον απαιτηθεί.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την υποβολή πρότασης (αιτήματος) για ένταξη της πράξης με τίτλο «Ανακατασκευή και επέκταση του Δημαρχείου του Δήμου Πύλης», συνολικού προϋπολογισμού 2.596.450 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στην Πρόσκληση ΑΤ07 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα – δέσμευση κάλυψης οικονομικής διαφοράς από ιδίους πόρους εφόσον απαιτηθεί.            

 

 Πύλη 10  Ioυνίου 2021   

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ