17 Απρ 2024 00:32
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Συμμετοχής στα Τμήματα Μάθησης

του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Πύλης

 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Πύλης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πύλης, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο 50
2 Διαδικτυακά Εργαλεία και Υπηρεσίες στην Καθημερινή Ζωή 25
3 Επαγγελματική Ενεργοποίηση Άνεργων Γυναικών 25
4 Δημιουργώ τη δική μου Επιχείρηση 25
5 Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων 25
6 Ασφάλεια Τροφίμων 25
7 Γεωργία και Φυσικοί Πόροι 25
8 Εθελοντικές Δράσεις στην Τοπική Οικονομία 25
9 Αποτελεσματική Συνεργασία στον Εργασιακό Χώρο 25
10 Μετανάστες, Υποστήριξη στην Καθημερινή Ζωή 25
11 Αγγλικά για τον Τουρισμό (Α2) 25
12 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25
13 Εργαστήρι Μουσικής 50
14 Εικαστικό Εργαστήρι 50
15 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα, απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψηφίου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, απευθυνθείτε στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, καθώς και στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πύλης.

  • 2434350310, 2434350303
  • Ερμού 5, 42032, Πύλη
  • kentrokoinotitas@dimospylis.gr

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.