18 Ιούν 2024 12:42
6ΣΕ0Ω14-ΓΧΕ1 / 14.03.2023
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Προμήθεια εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Πύλης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 71/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3227/14-03-2023
ΡΩΥ6Ω14-ΓΥ11 / 14.03.2023
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στην Πύλη».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 70/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3226/14-03-2023
Ρ6ΣΛΩ14-ΧΔΨ1 / 14.03.2023
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση δεξαμενών και υδατόπυργων στο Δήμο Πύλης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 69/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3224/14-03-2023
ΨΩΖΑΩ14-Ω6Κ1 / 14.03.2023
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Γόμφων».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 68/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3223/14-03-2023
ΡΛΜ2Ω14-7ΚΨ1 / 14.03.2023
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση κοιμητηρίων».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 67/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3222/14-03-2023
6ΑΞΚΩ14-7Ω81 / 14.03.2023
Έγκριση Φ.Α.Υ. & Σ.Α.Υ. του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Λυκείου Πύλης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΥΓΕΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 66/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3221/14-03-2023
Ρ9ΨΞΩ14-33Α1 / 14.03.2023
Έγκριση Φ.Α.Υ. & Σ.Α.Υ. του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Πύλης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΥΓΕΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 65/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3220/14-03-2023
Ψ26ΠΩ14-1ΓΧ1 / 14.03.2023
Έγκριση Φ.Α.Υ. & Σ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Πιαλείων 2022».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΥΓΕΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 64/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3219/14-03-2023
66Φ9Ω14-96Δ1 / 14.03.2023
Έγκριση Φ.Α.Υ. & Σ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση Υποδομών Δ.Ε. Πύλης 2022».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΥΓΕΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 63/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3218/14-03-2023
ΨΤ0ΤΩ14-Ζ6Β1 / 14.03.2023
Έγκριση Φ.Α.Υ. & Σ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση Υποδομών Δ.Ε. Γόμφων 2022».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΥΓΕΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 62/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3217/14-03-2023
Ψ509Ω14-8ΑΙ1 / 14.03.2023
Έγκριση Φ.Α.Υ. & Σ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση και συντήρηση οδοποιΐας και συνοδών τεχνικών έργων Δ.Ε. Γόμφων».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΥΓΕΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 61/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3216/14-03-2023
6ΝΝ4Ω14-ΙΣΛ1 / 14.03.2023
Έγκριση Φ.Α.Υ. & Σ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση και συντήρηση οδοποιΐας και συνοδών τεχνικών έργων Δ.Ε. Πιαλείων».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΥΓΕΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 60/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3215/14-03-2023
1 39 40 41 42 43 50