22 Μάι 2024 11:58
ΨΝΞΖΩ14-9ΚΜ1 / 20.12.2023
Έγκριση των δικαιολογητικών δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 277/2023
6ΡΨΩΩ14-2ΝΨ1 / 08.12.2023
Πρόσληψη προσωπικού σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 3 του Ν. 4765/2021.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 273/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15967/08-12-2023
ΨΟ2ΝΩ14-ΩΜΙ1 / 08.12.2023
Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Δήμου Πύλης για το σχολικό έτος 2024-2025
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 274/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15966/08-12-2023
ΨΓ7ΥΩ14-ΣΡΔ1 / 08.12.2023
Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων, οικ. έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15953/08-12-2023
68Ξ3Ω14-5ΒΖ1 / 08.12.2023
10η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, οικ. έτους 2023.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 263
ΨΨΝΠΩ14-ΟΦ01 / 08.12.2023
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 266/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15951/08-12-2023
6Κ02Ω14-Β041 / 08.12.2023
Εγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Αξιολόγησης του σταδίου «Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης» για την Προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αυτόματου συστήματος απομακρυσμένων μετρήσεων υδρομετρητών και ελέγχου διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 252/2023
6ΝΕ9Ω14-Φ8Ε1 / 07.12.2023
Διατύπωση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Οριστική Μελέτη Δασοτεχνικής Διευθέτησης «Ανωνύμου» χειμάρρου περιοχή «Γλύστρας» Τ.Κ. Μυρόφυλλου, Δ.Ε. Μυρόφυλλου Δήμου Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 277/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15921/07-12-2023
9ΗΦΥΩ14-ΥΞΙ1 / 01.12.2023
1.Καθορισμός χρήσης γης - Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Δημοτική Κοινότητα Μουριάς για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 47/2023
64ΦΝΩ14-ΚΔΣ1 / 01.12.2023
Διατύπωση γνώμης σχετικά με αίτηση που αφορά θέση φορτοεκφόρτωσης στην οδό Αγίου Βησσαρίωνος 21.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 46/2023
ΡΒΙΑΩ14-ΥΔΦ1 / 01.12.2023
4.Διατύπωση γνώμης σχετικά με το έργο <<ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΄ΜΥΛΟΣ΄ΚΟΡΥΦΗΣ>> Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ως προς το τμήμα περιοχής επέμβασης που εμπίπτει εντός των ορίων του οικισμού<< Κορυφή>>.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 45/2023
6ΩΛΠΩ14-ΣΕ61 / 01.12.2023
3.Διατύπωση γνώμης για την κατεδάφιση του Επικίνδυνου Ετοιμόρροπου κτίσματος φερόμενου ιδιοκτήτη Λαοκράτη Χρήστου στην τ.κ. Φήκης του Δήμου Πύλης.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 44/2023
1 4 5 6 7 8 50