22 Μάι 2024 11:29
9ΤΞΝΩ14-ΩΙΕ1 / 14.03.2023
Έγκριση Φ.Α.Υ. & Σ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση και συντήρηση οδοποιΐας και συνοδών τεχνικών έργων Δ.Ε. Πύλης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΥΓΕΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 59/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3214/14-03-2023
61ΦΤΩ14-ΠΞ31 / 14.03.2023
Μεταφορά λήμματος της συστάδας 5β του Διακατεχόμενου δάσους Κοινότητας Ροπωτού Δήμου Πύλης στο έτος 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 56/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3245/14-03-2023
ΨΙΦΝΩ14-Δ551 / 14.03.2023
Μεταφορά λήμματος της συστάδας 3α του Δημοτικού δάσους Κοινότητας Ελάτης Δήμου Πύλης στο έτος 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 55/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3244/14-03-2023
6ΩΠΒΩ14-Ζ081 / 14.03.2023
Έγκριση σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης για την συνέχιση υλοποίησης του έργου του Ενιαίου Φορέα Στήριξης της Τουριστικής Δραστηριότητας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 54/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3242/14-03-2023
ΨΥΝ9Ω14-ΙΜ91 / 14.03.2023
Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πύλης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 53/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3241/14-03-2023
973ΨΩ14-ΧΗΠ1 / 14.03.2023
Πρόσληψη προσωπικού σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 3 του Ν. 4765/2021.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 52/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3240/14-03-2023
67ΟΩΩ14-0ΧΙ1 / 14.03.2023
Πρόσληψη προσωπικού στα πλαίσια υπαγωγής στο πρόγραμμα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 51/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3239/14-03-2023
9Ο6ΩΩ14-Ω1Γ1 / 14.03.2023
Ορισμός μελών για την συμμετοχή στην επιτροπή του άρθρου 15 της με αριθμό 151344/165/18-1-2017 (ΦΕΚ 206/τ. Β΄/31-1-2017) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1574/14-03-2023
6Ρ2ΙΩ14-Ο9Χ1 / 14.03.2023
Απευθείας εκμίσθωση στην COSMOTE δημοτικού χώρου στην Κοινότητα Αγίου Προκοπίου Δ.Ε. Πύλης για θέση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με την ονομασία AGIOS PROKOPIOS ML No 4673.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 48/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3238/14-03-2023
Ρ77ΙΩ14-3ΕΕ1 / 14.03.2023
Απευθείας εκμίσθωση στην COSMOTE δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Παραμέρου Δ.Ε. Πινδέων για θέση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με την ονομασία VATHIREMA X No 4545.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 47/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3237/14-03-2023
9ΨΙΕΩ14-4ΔΓ1 / 14.03.2023
Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Αετός Κοινότητας Παχτουρίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 46/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3236/14-03-2023
ΨΕ0ΖΩ14-Λ9Κ1 / 14.03.2023
Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ξενώνα στην Κοινότητα Παχτουρίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 45/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3235/14-03-2023
1 40 41 42 43 44 50