29 Σεπ 2023 19:28
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής / 27.09.2023
Πρόσκληση 16 έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης…
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής / 27.09.2023
Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης ΕΠΟΙΖΩ (Πέμπτη 28-09-2023 10.00 ώρα)
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής / 01.09.2023
Πρόσκληση 14ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης…
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής / 01.09.2023
Πρόσκληση 15ης τακτικής συνεδρίασης του Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης…
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής / 18.08.2023
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 12ΗΣ 2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 17.08.2023
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής / 11.08.2023
Πρόσκληση 14ης τακτικής συνεδρίασης του Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης…
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής / 11.08.2023
Πρόσκληση 12ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης…
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής / 03.08.2023
Πρόσκληση 13ης τακτικής συνεδρίασης του Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης…
1 2 3 59