ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΡΓΟ Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Φήκης

 

Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στη Τ.Κ. Φήκης