Ανοιχτός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών, ενός σταδίου, με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Κατεβάστε τα αρχεία

 

22.05.2020

Οικονομική Επιτροπή – Ψ65ΣΩ14-ΓΟΡ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ερωτήσεις-απαντήσεις

Νέο Τοπογραφικό Δημαρχείου Πύλης

Κάτοψη ισογείου

 

1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1.Όψεις-Τομές

4.2.Κατόψεις

4.3. Τοπογραφικό διάγραμμα

5. Φωτογραφικό Υλικό   (Κλικ στον Σύνδεσμο -> G00gle Drive -> Λήψη 100 mb)

6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τοπογραφικό Δημαρχείου Πύλης. Dwg 

dwg.rar