25 Ιούν 2024 21:34

Ανοιχτός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών, ενός σταδίου, με τίτλο “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Κατεβάστε τα αρχεία

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού
Πρακτικά Επιτροπής
Απόφαση 210-2020 Ο.Ε. έγκρισης πρακτικών

 

23.06.2020

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των προτάσεων του Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών, ενός σταδίου, με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

 

03.06.2020

Ενημέρωση προς τους Συμμετέχοντες στον Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τον ΟΕΥ του Δήμου Πύλης

22.05.2020

Οικονομική Επιτροπή – Ψ65ΣΩ14-ΓΟΡ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ερωτήσεις-απαντήσεις

Νέο Τοπογραφικό Δημαρχείου Πύλης

Κάτοψη ισογείου

 

1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1.Όψεις-Τομές

4.2.Κατόψεις

4.3. Τοπογραφικό διάγραμμα

5. Φωτογραφικό Υλικό   (Κλικ στον Σύνδεσμο -> G00gle Drive -> Λήψη 100 mb)

6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τοπογραφικό Δημαρχείου Πύλης. Dwg 

dwg.rar