Ενημέρωση προς τους Συμμετέχοντες στον Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τον ΟΕΥ του Δήμου Πύλης

Κατεβάστε το Αρχείο

 

ΟΕΥ ΔΗΜΟY ΠΥΛΗΣ

ΦΕΚ 1737/3-8-2011 ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ