24 Ιούλ 2024 09:15

Aνακοίνωση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης

Θα πραγματοποιηθούν Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

1)     Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη (25 ώρες)
2)     «Περιβάλλον και Καθημερινή Ζωή» Εναλλακτικές Μορφές Καλλιέργειας (25ώρες)
3)     Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή (25 ώρες)
4)     Αστικοί Λαχανόκηποι (25ώρες)

στο Δημαρχείο του Δ.Δ. Φήκης, στην αίθουσα συνεδριάσεων


Όσοι ενδιαφέρεστε να τα παρακολουθήσετε πρέπει προσκομίστε τη συμπληρωμένη αίτηση και την ταυτότητά σας.


Πληροφορίες και κατάθεση Αιτήσεων  
Δημαρχείο Λυγαριάς, Γραφείο Δια Βίου Μάθησης,
 Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης & Διασφάλισης Ποιότητας: Παππά Νικολέτα
Υπεύθυνη Οργάνωσης ΚΔΒΜ: κ. Μπράχου Νικολέτα 
Τηλ.24313 52115, Web: https://dimospylis.gr/kdvm/