Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Πύλης “2014-15”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

 

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος ΠΥΛΗΣ και το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου ΠΥΛΗΣ στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε: Μπράχου Νικολέτα - Παππα Νικολετα Τηλ. 2431352115

email: kdvm199@gmail.com Δηλώσεις συμμετοχής: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ & ώρες 10:00-13:00 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

--->> Προγράμματα <<---

ΑΙΤΗΣΗ

Κατεβάστε το αρχείο

---->>> Αίτηση <<<----

Συμπληρώστε την αίτηση και καταθέστε την με  Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου στα κατά τόπου ΚΕΠ των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης ή στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Πύλης στο Δημαρχείο Λυγαριάς   Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε: Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Πύλης Τ.Κ.: 42100, Δημαρχείο Λυγαριάς Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης & Διασφάλισης Ποιότητας: Παππά Νικολέτα Υπεύθυνη Οργάνωσης ΚΔΒΜ: Μπράχου Νικόλ Τηλ. 24313 52115 email: nikolkdvm@gmail.com Δηλώσεις συμμετοχής: καθημερινά από ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρες 10:00 – 13:00 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας  

Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας ( μέχρι 3 επιλογές) Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ( μέχρι 2 επιλογές)

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

                      
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

 

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) είναι η βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων που από το 2010 λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο Δήμου). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ν.3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», αρθρ.8, παρ. 4, ο Δήμος αναλαμβάνει την «ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), που οργανώνονται στο πλαίσιο της υπηρεσιακής μονάδας που ασκεί αρμοδιότητες δια βίου μάθησης ή νομικού προσώπου του Δήμου που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα διά βίου μάθησης»