23 Φεβ 2024 03:25

Yποβολή αιτήσεων για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου θα γίνεται από την 27Η Φεβρουαρίου ως και τις 27 Μαρτίου 2017 ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Δ/νση Αγροτ.Ανάπτυξης της ΠΕ Τρικάλων για να ενημερωθούν σχετικά

Περισσότερες πληροφορίες στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 2431351608

 

Από το Δήμο Πύλης – Γεωπονική Υπηρεσία