Υποβλήθηκε από τον Δήμο Πύλης η πρόταση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο: «Βελτίωση υδροδότησης οικισμών του Δήμου Πύλης από τη Δ.Ε.Υ.Α.Π.». Στον Άξονα «Περιβάλλον», στην πρόσκληση ΑΤ01. Με τρία (3) υποέργα: