Ξεκίνησαν στην Τοπική Κοινότητα Πιαλείας του Δήμου Πύλης εργασίες για την δημιουργία και εγκατάσταση του «ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ».

Η Πιαλεία, πατρίδα του Ασκληπιού, αναβιώνει το παρελθόν.

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

μετά την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συγκεκριμένα με το Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου,

στην Πιαλεία μετέβη ο  Επίκουρος Καθηγητής Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Χρήστος Λύκας, για την υπόδειξη και τον  συντονισμό, βάσει σχεδίου, της έναρξης εργασιών, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δ. Πύλης.

Ένα όνειρο χρόνων υλοποιείται.

Οι εργασίες θα γίνουν σε τρείς ανεξάρτητους χώρους:

το χώρο των παλιών λουτρών, στο απέναντι τμήμα του Πάρκου «Ασκληπιού» και στο γειτνιάζοντα χώρο του κοιμητηρίου Πιαλείας.

Το Πάρκο αποβλέπει στην εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση, την πολιτιστική ανάδειξη και την οικονομική στήριξη της ευρύτερης περιοχής. Κοινός στόχος είναι:

  • οι μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων
  • το κοινό που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τα οφέλη υγείας που προκύπτουν από τη χρήση και την καλλιέργεια των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών
  • οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί ως επιστημονική υποστήριξη για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας (παραγωγή, μεταποίηση, τυποποίηση, εμπορία)
  • επισκέπτες φυσιολατρικού και πολιτιστικού τουρισμού.

Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης κ. Χρήστος Νάκος, ο κ. Τζιορτζιώτης Γεώργιος – Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ