Ξεκίνησαν οι αιτήσεις της Αγροτικής Εστίας για διακοπές για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΟΓΑ

Σας ενημερώνουμε ότι από 21.05.2018 ξεκινούν οι αιτήσεις της Αγροτικής Εστίας για διακοπές για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΟΓΑ. Οι αιτήσεις θα γίνονται έως και 11/06/2018 σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά:

Βιβλιάριο υγείας, όπου θα αναγράφεται το ΑΜΚΑ και ο ΑΜ του δικαιούχου

Αστυνομική Ταυτότητα

Σε περίπτωση μη παρουσίας του δικαιούχου, εξουσιοδότηση προς το άτομο που θα προσέλθει, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΕΦΚΑ _ ΟΓΑ, που πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο της Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής ή αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ).