16 Απρ 2024 22:36

Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πληρωμή εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτους 2016 στα ΚΕΠ Δ. Πύλης

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΚΕΠ Δ. ΠΥΛΗΣ

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 27/09/2016  έως 31/12/2016 ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πληρωμή εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτους 2016 στα ΚΕΠ Δ. ΠΥΛΗΣ

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

Α) Σε εξακόσια ευρώ(600€) ετησίως , εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ(3.000€)

Β) σε τριακόσια ευρώ (300€) ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) και των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ(4,700€).

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή.  Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 

  1. Αίτηση του δικαιούχου. (από το ΚΕΠ)
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  3. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το ΙΒΑΝ.
  4. Βεβαίωση τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή
  5. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογ. έτους 2015
  6. Αντίγραφο έντυπου Ε1 , έτους 2015.
  7. Υ/Δ του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος (από το ΚΕΠ)

 

Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η «οικογένεια» και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.

Ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο – αρχηγό της οικογένειας.

Επίσης στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες.

 

Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν οικογένεια. (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται πάνω από δύο (2) μέλη).

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Κ.Ε.Π. Δ.Ε. ΠΥΛΗΣ: 2434350300

Κ.Ε.Π. Δ.Ε. ΠΙΑΛΕΙΩΝ: 2431352340

Κ.Ε.Π. Δ.Ε. ΠΙΝΔΑΙΩΝ: 243350231

Η Προϊσταμένη ΚΕΠ Δ. Πύλης

 

ΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ