26 Σεπ 2023 19:55

“Voucher για 75.000 ανέργους το 2014”

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ    ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ΔΗΜΟΥ    ΠΥΛΗΣ

www.espylis.blogspot.com

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΜΕΧΡΙ 29 ΕΤΩΝ

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας

Voucher για 75.000 ανέργους το 2014 

Η συνολική αμοιβή για την κάθε θέση αναμένεται και να διαμορφωθεί από 2.400 έως 2.700 ευρώ ανά εργαζόμενο, με προοπτικές να επιδοτηθούν στη συνέχεια οι εταιρίες του ιδιωτικού τομέα ώστε οι προσωρινές θέσεις απασχόλησης να γίνουν μόνιμες.

Προϋποθέσεις:  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τα εξής:

 

Α κατηγορία: Απόφοιτοι πανεπιστημίων/ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών:

  • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Όσοι πληρούν τα δύο παραπάνω κριτήρια και συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις.

Β' κατηγορία: Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στις οποίες δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και θα έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που παρακολούθησε ο ωφελούμενος.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις από τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Δήμου Πύλης Βοϊτσίδη Κων/νο τηλ. 24340 23515 κιν. 6972022142