Τροποποίηση της αριθ. 110/2019 απόφασης για εξουσιοδότηση υπογραφής Στους Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.