Διανομή Προϊόντων στους ωφελούμενους του προγράμματος KEA–TEBA (προϊόντων μακράς διάρκειας κρέατα) 16-17-18.12.2020 από τον Δήμο Πύλης.