02 Μαρ 2024 07:58

“Τουρισμός για όλους.”

ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Από 19 Σεπτεμβρίου 2008 μέχρι εξαντλήσεώς τους (6.000) αρχίζει η διανομή δελτίων Γ' Ηλικίας «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» του ΕΟΤ 2008 – 2009.

 

1.α. Δικαιούχοι του Προγράμματος:

Δικαιούχοι του Προγράμματος με τα προστατευόμενα μέλη τους , είναι όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους και άνω , είναι δε συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας, ανεξαρτήτως εισοδήματος υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δικαιούχοι των Προγραμμάτων της Εργατικής Εστίας ή της Αγροτικής Εστίας .

 

Δεν δικαιούνται Δελτίο Γ΄ Ηλικίας οι εξής :

1. Οι συνταξιούχοι δικαιούχοι προγραμμάτων της Εργατικής Εστίας και της Αγροτικής Εστίας ( δηλαδή οι ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α.) ανεξάρτητα αν έκαναν χρήση ή όχι του δικαιώματος τους για οποιονδήποτε λόγο.

2. Όσοι πήραν Δελτία του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» του Ε.Ο.Τ. κατά το διάστημα 15-05-2007 έως 31-03-2008 εξαιρουμένου του Προγράμματος της Γ΄ Ηλικίας ή συμμετείχαν στα Προγράμματα Εκδρομών ή Οκταήμερων διακοπών του Ε.Ο.Τ. του τρέχοντος έτους.

 

1.β. Ειδικές κατηγορίες δικαιούχων:

Τα Άτομα με αναπηρία 67% και άνω εφόσον είναι συνταξιούχοι δικαιούνται δελτίο κάθε χρόνο για τους εαυτούς τους και τα προστατευόμενα μέλη.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2434350170

2434350130

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

ΠΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ