20 Μάι 2024 00:35

«Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (21-12-2017 ώρα 12:00μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.19551

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017,ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.- Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προυπολογισμού εξόδων έτους 2017.

2.- Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος κωδικού του προυπολογισμού εξόδων έτους 2017 για την αμοιβή νομικών για υποθέσεις του Δήμου

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τους πιο κάτω λόγους:

-Υπάρχει επιτακτική ανάγκη πληρωμής δαπανών oι οποίες περιλαμβάνονται στην τελευταία τροποποίηση του προυπολογισμού για την απρόσκοπτη και σωστή λειτουργία του Δήμου αφού σε λίγες ημέρες λήγει το οικ.έτος 2017.

 

Πύλη 20-12-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ