Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης στο Γυμνάσιο Πύλης για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό.