Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης σας ενημερώνει πως ξεκινάει συνεργασία και δικτύωση με την σχολή επαγγελματικής κατάρτισης ΑΜΕΑ Αθηνών