02 Οκτ 2023 21:23

Το «Επιχειρησιακό Σχέδιο 2014-2019» του Δήμου Πύλης σε δημόσια διαβούλευση .

Ο Δήμος Πύλης καταρτίζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019 (αριθμ 59η /2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου), το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις τοπικές αναπτυξιακές δράσεις του Δήμου Πύλης, για την επόμενη περίοδο. Ήδη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου, για την ενημέρωση των πολιτών, ένα προσχέδιο (Α΄φάση) του επιχειρησιακού προγράμματος το οποίο τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση ώστε να οριστικοποιηθεί, ενσωματώνοντας τις προτάσεις των πολιτών.

Για τις επόμενες δύο εβδομάδες , από την Πέμπτη 28 Απριλίου έως και Παρασκευή 13 Μαΐου του 2016, οι πολίτες και οι συλλογικοί φορείς του δήμου μας μπορούν να διατυπώσουν τη γνώμη τους και να καταθέσουν τις προτάσεις τους για όλα τα θέματα του δήμου. Για τα έργα, τις υποδομές, το περιβάλλον, το χωροταξικό σχεδιασμό, την παιδεία , τον πολιτισμό και τη υγεία, την τοπική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό και την καινοτομία. Για κάθε δράση που κρίνουν αναγκαία για την ευημερία του τόπου μας θα μπορούν να συμπληρώνουν τις προτάσεις και τη γνώμη τους και είτε:

 
1. να τις αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο diavouleusi.dimospylis@gmail.cοm
2. να τις παραδίδουν σε γραπτό κείμενο στο Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου Πύλης
3.να τις παραδίδουν γραπτό κείμενο σε όλα τα Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου Πύλης.