05 Οκτ 2023 04:58

Θέμα « Τροποποίηση της 48878/17-03-2022 (ΑΔΑ: Ω2ΩΖΟΡ10-Γ26) Απόφασης Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη του Συνόλου της Περιοχής Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Τρικάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων»

0