ΘΕΜΑ: « Τοποθέτηση οπτικής ίνας στον Δήμο Πύλης»

Ξεκίνησε, μέσω των αρμοδίων προς τούτο, αρμόδιων Υπηρεσιών του Ομίλου Ο.Τ.Ε., σε συνεργασία με τον Δήμο Πύλης, ένα μεγάλο έργο.
Το έργο της τοποθέτησης της οπτικής ίνας με καμπίνες ενεργοποιημένες στον Δήμο Πύλης.
Ήδη στην Δημοτική Ενότητα Γόμφων έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί πλήρως, σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες.
Αυτό γίνεται στα πλαίσια των νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων, στην εποχή της ψηφιακής πολιτικής, των τηλεπικοινωνιών και της Ενημέρωσης.
Πετύχαμε και απολαμβάνουμε υψηλές ταχύτητες σταθερού Internet και καλύτερη επικοινωνία.
Δεν σταματάμε εδώ. Στην συνέχεια σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε να συμβεί το ίδιο και στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Πύλης.
Στην Δ.Ε. Πύλης, Πιαλείων – Αιθήκων – Πινδέων – Νεράϊδας και Μυροφύλλου.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ